ASMOZ

2019ko jardunaldiak | Jornadas 2019 Martxoak 14 de Marzo Zatoz! | ¡Vén! Museo San Telmo Donostia

Ikasi zure ahotsa zaintzen Ahotsa Irakaskuntzan ekitaldian. Doan! | Aprende a cuidar tu voz en La voz en la enseñanza. Es gratuita ¡Anímate!

Jardunaldia hasiko da | La jornada comenzará:

Hizlariak | Ponentes

I.Tolaretxipi, M.Dorronsoro, M.Pérez

Edukiera | Aforo

110

Datak | Fechas

Martxoak 14 - 16:30 | 14 de Marzo 16:30

Aurkezpena | Presentación

Ahotsa Irakaskuntzan

Eskola-adinean dauden ia haurren erdiak (estatistiken arabera % 40 inguruk), ahots-arazoren bat dute; gainera, kontrolatu gabeko kasu gehiago ere egon daitezkeela uste da, azken hauetan alteraziorik antzeman ez delako. Afekzio horien jatorria hainbat faktoreen baturan dago, zarata mailan eta isiltasun faltan batez ere, alegia, ez du lotura zuzenik gertaera puntual batekin.

Bestalde, irakasleen ahotsa irakaskuntzarako erreminta nagusia den neurrian, bere erabilerak ahalik eta eraginkortasun handiena izan dezan baldintza jakin batzuk bete behar ditu. Tailerrean, eskoletan zein beste ahozko adierazpenetan, hura ahalik eta hobekien erabiltzeko gomendioak emango dira. Berau zaintzeko neurriak ere proposatuko dira, izan ere, neurri handi batean, fonazio-organoetako zenbait gaixotasun jakin, erabilera desegokiaren ondorioz ematen bai dira.

Hizlariak

La voz en la enseñanza

Casi la mitad de los niños en edad escolar padece algún tipo de problema vocal, según las estadísticas, cerca de un 40%, pero el verdadero problema está en que hay más casos que no están controlados porque no se ha detectado la alteración. El origen de estas afecciones supone la implicación de varios factores, no tiene que ver con un hecho puntual sino que influyen varios factores, como los niveles de ruido y la falta de silencio.

Por otro lado, la voz de las y los docentes es considerada como el principal medio de enseñanza, y como tal, debe cumplir con algunos requisitos para alcanzar la mayor eficacia en su empleo. En la jornada de trabajo se mostrarán algunas recomendaciones para lograr su mejor utilización tanto en las clases como en otras formas de expresión oral a un público numeroso. También se proponen medidas para su cuidado, pues numerosas enfermedades de los órganos fonatorios se deben, en gran parte, a su utilización inadecuada.

Ponentes

Hizlariak | Ponentes

Egitaraua | Programa

16:30

Ongi etorria | Recepción de los y las asistentes

16:45

Irekiera. Eusko ikaskuntzaren Asmoz Fundazioaren eskutik | Apertura de la jornada a cargo de Fundación Asmoz

Hizlaria | Ponente: Juan Izeta

17:00

Haurrengan ohikoak diren ahots-patologiak eta zuzentzeko jarraibideak | Patologías más comunes en las niñas y niños y las pautas prácticas para corregirlas

Hizlaria | Ponente: Mirari Pérez

18:30

Ahotsa, irakaskuntza-jardueran zaintzeko gidalerroak | Consejos para profesoras y profesores: cuidados de la voz en la práctica docente

Hizlaria | Ponente: Maddalen Dorronsoro

20:00

Itxiera | Clausura

Galderak | Preguntas

Ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan, ahotsa behar bezala erabiltzeaz kezkaturik dauden pertsona guztiei, bai irakasleriari zein familiei.
Público en general, tanto docentes como familias interesadas y preocupadas por el uso adecuado de la voz en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Batetik haurren ohiko ahots-arazo ohikoenen inguruan informatu eta horiek zuzentzeko jarraibideen berri eman. Bestetik Irakas-lanean ahotsa nola zaindu behar den erakutsi era praktiko batean.
Por una parte, informarnos sobre los problemas vocales más comunes en las niñas y niños y las pautas para corregirlas. Por otra, mostrar de manera práctica el cuidado de la voz en la actividad docente.
Hiru ordutako lan-jardunaldi praktiko bat proposatzen da (tailer moduan) bitan banatua eta irakasleen ahotsa zaintzera zuzendua. Gainera, ekitaldirako hashtag bat sortuko da bereziki (#rrss2019), Twitter bidez parte hartu eta jarraipena egin ahal izateko. Jardunaldia Donostiako San Telmo museoan egingo da.
Se plantea una jornada de trabajo eminentemente práctica (en formato taller) dividida en dos y dirigida al cuidado de la voz en las y los docentes. Además, aprovechando el valor añadido que proporciona el uso de herramientas 2.0, se podrá seguir y participar a través de Twitter mediante el hashtag (#rrss2019). El evento se celebrará en el Museo San Telmo de Donostia-San Sebastián.
Ez, jardunaldia doakoa da!
No, la ponencia ¡es gratuita!

Babesa | Patrocinado:

Kokapena | Localización

  • Helbidea | Dirección Plaza Zuloaga, 1
  • Kontaktua | Contacto: 943 21 23 69
  • Emaila | Email: asmoz@asmoz.org